วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 14 ปี ณ สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี ในช่วงเช้า เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระพลบดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการศึกษา ครบรอบ 14 ปี ณ สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี โดยมีนายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา นำคณะผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต, โรงเรียนกีฬา 11 แห่ง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียน 2 แห่ง และบุคลากรสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าร่วมพิธี ณ ด้านประตูทางเข้าหลักสถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี และในเวลาต่อมา ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ดร.ปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากสถาบันฯ ให้การต้อนรับ และได้รับเกียรติผู้บริหารในหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการพลศึกษาและประเทศชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีบุคลากรและนักเรียนที่เข้ารับรางวัลประกอบด้วย นางศรีเมือง ทองแก้ว รับรางวัลบุคลากรดีเด่น และนายพันพิชาติ โพธิขำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ชนิดกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม มาร์ติน