ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 13 ปี ในพิธีบวงสรวงสักการะพระพลบดี สถาบันการพลศึกษา พิธีทางศาสนา พิธีเจริญพุทธมนต์ ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ในเวลาต่อมา ได้มีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิ ศาสตราจารย์ นางแพทย์บุญสม มาร์ติน นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับทุนการศึกษา คือ นางสาวปรวี งานงาม และโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณา สุวรรณ์ ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561