ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะผู้บริหาร ได้มอบกระเช้าปีใหม่ให้กับ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรี นครนครสวรรค์ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ณ สำนักงานนายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสวรรค์