ดร.สอ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ บุคลากรโรงเร่ียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ และนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล แสดงธรรมบรรยาย เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตและต่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมเจ้าพระยาคอนเวนชั้นฮอลล์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา