ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมงานพัฒนาทักษะอาชีพสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์นวัตกรรมนำ “นครสวรรค์สู่ไทยแลนด์ 4.0” ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เจ้าพระยาคอนเว็นชั่นฮออล์ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ร่วมกิจกรรมจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ หน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์