ประวัติโรงเรียน

...

เอกสารประชุม/ดาวน์โหลด

...

แบบฟอร์มต่างๆ

...

กิจกรรมโรงเรียน

...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ข่าวประกาศ

...

แผนที่โรงเรียน

...

Help & Support

...

รายนามผู้บริหาร

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลำดับ เรื่อง Download
4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 Download
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 Download
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2561 Download
1 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ประกาศ | ใบรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ 09/02/61 Download
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ 06/02/61 Download
3 จัดซื้อจัดจ้างงานบ้านงานครัว รายการรถตัดหญ้านั่งขับ แบบ 3 พวง 13/11/60 Download
4 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หมวดครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กีฬา 06/11/60 Download
5 จ้างเหมางานถมดินปรับระดับ 09/11/60 Download
6 เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบอาหารฯ 27/10/60 Download
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 03/10/60 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง นักการภารโรง 19/02/61 Download
1 ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 15/08/60 Download
2 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง 23/03/60 Download
3 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง ครูผู้สอน 20/03/60 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี

กิจกรรมโรงเรียน

มีรายละเอียดดังนี้

 • กิจกรรม

  วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 13 ปี

 • กิจกรรม

  นครสวรรค์สู่ไทยแลนด์ 4.0

 • กิจกรรม

  วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 • กิจกรรม

  วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 • กิจกรรม

  วันครูแห่งชาติ 2561

 • กิจกรรม

  วันเด็กแห่งชาติ 2561

Link อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

Post Free Ad