ประวัติโรงเรียน

...

เอกสารประชุม/ดาวน์โหลด

...

แบบฟอร์มต่างๆ

...

กิจกรรมโรงเรียน

...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ข่าวประกาศ

...

แผนที่โรงเรียน

...

Help & Support

...

รายนามผู้บริหาร

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
พ.อ.อ.อธิสันต์ ทับทิม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลำดับ เรื่อง Download
1 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ประกาศ | ใบรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 จัดซื้อจัดจ้างงานบ้านงานครัว รายการรถตัดหญ้านั่งขับ แบบ 3 พวง 13/11/60 Download
2 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หมวดครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กีฬา 06/11/60 Download
3 จ้างเหมางานถมดินปรับระดับ 09/11/60 Download
4 เปลี่ยนแปลงจัดซื้อจัดจ้างเหมาประกอบอาหารฯ 27/10/60 Download
5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 03/10/60 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 15/08/60 Download
2 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง 23/03/60 Download
3 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง ครูผู้สอน 20/03/60 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงความยินดี

กิจกรรมโรงเรียน

มีรายละเอียดดังนี้

 • กิจกรรม

  วันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

 • กิจกรรม

  วันมหาธีรราชเจ้า

 • กิจกรรม

  จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ

 • กิจกรรม

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดนครสวรรค์

 • กิจกรรม

  พิธีอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง

 • กิจกรรม

  พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

Link อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

Post Free Ad