ประวัติโรงเรียน

...

เอกสารประชุม/ดาวน์โหลด

...

แบบฟอร์มต่างๆ

...

กิจกรรมโรงเรียน

...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

...

ข่าวประกาศ

...

แผนที่โรงเรียน

...

Help & Support

...

รายนามผู้บริหาร

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ดร.ปลวัชร รุจิรกาล ผู้อำนวยการโรงเรียน
ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางศุนิสา ดาราเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬา
นายเกียรติศักดิ์ แสงสีเหลือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ลำดับ เรื่อง Download
7 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ ประจำปี 2562 Download
6 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ประกาศ | ใบรับสมัคร
5 ประกาศจัดหาผู้เช่าร้านค้าสวัสดิการเพื่อจำหน่ายสินค้า โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 Download
4 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 Download
3 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน ปีการศึกษา 2561 Download
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพ ปีการศึกษา 2561 Download
1 ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ประกาศ | ใบรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (กีฬายกน้ำหนัก) จำนวน 3 รายการ 06/08/61 Download
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมส์ยกน้ำหนัก จำนวน 1 หลัง 05/04/61 Download
3 ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงสนามกรีฑาสังเเคราะห์ สนามกีฬาบึงเสนาท 27/03/61 Download
4 ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ 09/02/61 Download
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกรีฑาลู่ยางสังเคราะห์ 06/02/61 Download
6 จัดซื้อจัดจ้างงานบ้านงานครัว รายการรถตัดหญ้านั่งขับ แบบ 3 พวง 13/11/60 Download
7 จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หมวดครุภัณฑ์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์กีฬา 06/11/60 Download
8 จ้างเหมางานถมดินปรับระดับ 09/11/60 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง วันที่ Download
1 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน จำนวน 4 อัตรา 14/01/62 Download
2 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งนักการภารโรง 27/09/61 Download
3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาหญิง 03/05/61 Download
4 ประกาศรับสมัครลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่งพนักงานขับรถ 03/05/61 Download
5 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง นักการภารโรง 19/02/61 Download
6 ประกาศรับสมัครครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 15/08/60 Download
7 รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาเอกชน ตำแหน่ง ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลหญิง 23/03/60 Download

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลำดับ เรื่อง Download
1 ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา Download

แสดงความยินดี

กิจกรรมโรงเรียน

มีรายละเอียดดังนี้

 • กิจกรรม

  ร่วมงานวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา ครบรอบ 14 ปี ณ สถาบันการพลศึกษา

 • กิจกรรม

  นักกีฬาฯ รับโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

 • กิจกรรม

  งานแข่งเรือยาวประเพณี 2561

 • กิจกรรม

  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561

 • กิจกรรม

  รับมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวม การแข่งขันกรีฑา กรมพลศึกษา

 • กิจกรรม

  วันฮาโลวีน (Halloween Day) ประจำปีการศึกษา 2561

Link อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง

Post Free Ad